Uncategorized

Účinná pomoc k zharmonizování osobnosti

V poradně pracuji s poznatky metody KINEZIOLOGIE ONE BRAIN, která je vhodná k pozitivně-motivačnímu rozvoji osobnosti a tím k odstranění: negativních emocí (úzkost, strach, vztek…); stresových faktorů jako například nedostatek sebevědomí, frustrace, vyčerpanost, únava, závislosti, nadváha…; stresu způsobeným nepříjemnými prožitky z dětství, dospívání a dospělosti nebo traumatizující událostí; důsledků sociálních faktorů (problémy ve vztazích, životní styl…)…Pomáhá ke zlepšení učení (dyslexie, dysgrafie…) a komunikace; k pochopení vlastních vrozených dispozic… Vede k sebepoznání, k pochopení příčiny problému, k …