Terapie metodou KINEZIOLOGIE ONE BRAIN (THREE IN ONE CONCEPTS) probíhá tak, že se nejprve zjišťuje příčina stresu pomocí svalového testu (používá se deltový sval). Testuje se, kdy problém vznikl a co ho zapříčinilo. Terapeut velmi jemně zatlačí svými dlaněmi na předpažené ruce klienta, aby dostal potřebné odpovědi. V případě negativní emoce sval oslabí. Pro jednodušší představu principu, na jakém svalový test funguje, si lze představit, jak oslabují kolena při sdělení nějaké stresující informace. Změna svalového napětí – reakce mozku na otázku- nám dá odpověď ano/ne. Takto terapeut komunikuje s naší buněčnou pamětí, až se dopracuje k potřebné informaci. Mozek koordinuje činnost svalstva, proto se mohou svaly použít jako signalizátor centrální nervové soustavy.

Terapeut provede klienta jemnými korekcemi, aby se uvolnila zablokovaná energie a odstranila se negativní emoce. Jednou z nejčastějších technik je frontálně – okcipitální držení, kdy se dotykem přivede energie do přední a zadní části mozku, čímž dojde k aktivaci obou těchto částí. Tato technika umožňuje návrat v paměti až do okamžiku vzniku stresového bloku (při plném vědomí).  Přes pochopení příčiny a souvislostí je možné stres trvale odstranit. Korekce jsou jemné a zcela bezpečné.

Někdy může být i stresujícím zážitkem něco, co jsme dávno zapomněli nebo na co si nevzpomínáme či nepokládáme nikterak za důležité, ale v daném věku či situaci v nás zanechalo blok. Ten nás nutí reagovat v určitých situacích obdobně, nedává nám volbu chovat a cítit se jinak. Tento vzorec je třeba odstranit a nahradit možností nové volby, jak v oblasti vnímání tak i chování.

Celý odblok probíhá za plného vědomí klienta.

Na závěr se vytestuje pomocí svalového testu posilující cvičení na doma, které se provádí po určitou dobu a má upevňující charakter.

Sezení trvá většinou 60-90 min.