Metoda KINEZIOLOGIE ONE BRAIN je ve světě známá jako THREE IN ONE CONCEPTS. Vznikla v 70. letech 20. století a zakladateli jsou Gordon Stokes a Daniel Whiteside. Metoda čerpá z poznatků klasické kineziologie, psychologie, genetiky chování, staré čínské medicíny i např. kvantové fyziky. Cílem této metody je pomáhat lidem, kteří chtějí převzít odpovědnost za svůj osobní růst a rozvoj prostřednictvím integrace těla, mysli a ducha. Původně byla vytvořena k nápravám poruch učení, paměti, pozornosti atd., později se však ukázala její rozmanitá škála oblastí aplikovatelnosti.

Tato metoda vychází z poznatku, že na počátku téměř každého fyzického či psychického problému je emocionální příčina – stres. Náš mozek pracuje jako biologický počítač, je zde uloženo vše, co vnímáme od početí. Vlivem stresu dochází k zablokování energie a mozek přepíná v daný okamžik na režim přežití. Pokud se někdy v budoucnu setkáme s obdobnou situací, automaticky se zapne obranný systém. Tak vznikají problémy jako například úzkosti, strachy, závislosti, pocity viny, dysfunkce v oblasti učení …

Metoda je velmi jemná a účinná, pomáhá určit emocionální příčinu a uvolnit stres. Pomáhá vyrovnat se s negativními programy uloženými v naší paměti. Máme tím volbu vnímat dříve stresující situace v klidu a dle toho i reagovat.