V poradně pracuji s metodou KINEZIOLOGIE ONE BRAIN, která je vhodná k pozitivně-motivačnímu rozvoji osobnosti a tím :

k odstranění negativních emocí (úzkost, strach, vztek,…),

k odstranění stresových faktorů jako například nedostatek sebevědomí, frustrace, vyčerpanost, únava, závislosti, nadváha…

k odstranění stresu způsobeným nepříjemnými prožitky z dětství, dospívání a dospělosti,

k odstranění stresu způsobeným sociálními faktory (problémy ve vztazích, životní styl…),

k odstranění stresu v důsledku traumatizujícího zážitku,

k odstranění poruch učení (dyslexie, dysgrafie…) a poruch pozornosti,

k zharmonizování osobnosti,

k zlepšení učení (čtení, psaní, počítání) a komunikace,

k rozvoji harmonického životního stylu,

k pochopení vlastních vrozených dispozic, k posílení sebejistoty…

KINEZIOLOGIE ONE BRAIN je aplikovatelná u lidí všech věkových kategorii i u malých dětí (v tomto případě se pracuje většinou přes jednoho z rodičů).

Metoda vede k sebepoznání, k pochopení příčiny problému, k odstranění stresu z minulosti. Tím dává volbu (dříve stresové situace) vnímat bez negativních emocí a dle toho reagovat.

Je jednoduchou ale účinnou metodou k zharmonizování osobnosti.